Adatvédelmi tájékoztató

Ez az adatvédelmi tájékoztató arról szól, hogy hogyan
kezeljük az Ön személyes adatait, amikor Ön részt vesz a domain név licit
eladásán. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot, mielőtt licitálna.

A domain név licit eladását a Infotechna Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) szervezi és bonyolítja le. A Szolgáltató a 1037 Budapest, Zay u. 3. szám alatt bejegyzett cég, adószáma: 10944619-2-41,
cégjegyzékszáma: 01-09-361929. A Szolgáltató elérhetőségei: e-mail: iroda@infotechna.hu, telefon: +36 1 327 2090.

A domain név licit eladásán való részvételhez érvényes licitet kell küldenie az „online-rendeles.hu” oldalról, és meg kell adnia bizonyos személyes adatait:
- név
- e-mail cím
Ezeket az adatokat arra használjuk fel, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel a licit eladás eredményéről, valamint, hogy teljesítsük a szerződést, ha Ön lesz a nyertes licitáló. Az Ön személyes adatait bizalmasan kezeljük, és nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha erre jogszabály vagy bírósági határozat kötelez minket. Az Ön személyes adatait csak addig tároljuk, amíg erre szükség van a licit eladás lebonyolítása és a szerződés teljesítése érdekében.

Önnek jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban, amelyeket bármikor gyakorolhat:
- jogosult kérni az adatok hozzáférését, helyesbítését, törlését vagy korlátozását
- jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen vagy visszavonni az adatkezeléshez adott hozzájárulását
- jogosult panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál vagy bírósághoz fordulni

Ha kérdése van az adatkezelésről vagy jogait szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az elérhetőségeinken: iroda@infotechna.hu

Ha úgy érzi, hogy jogsértően kezeltük az Ön személyes adatait, jogában áll panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu). A Felhasználó jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználó részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása
- Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az értesítésben foglalt tájékoztatás alapján a Felhasználó a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.
- A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.


Köszönjük, hogy részt vesz a licitben!